Kızgınlık Takibi-Actimoo

Sürüdeki Gözünüz
Kızgınlığın yakalanmasında en büyük yardımcınız Actimoo ile hayvanların günlük hareketleri otomatik olarak takip edilir. Actimoo, akıllı yapısı ile kızgınlığı hisettiği anda SürüYönetim ile anında iletişime geçer. Eğer hayvanın doğumu ve diğer bilgileri uyumlu ise, sürüde genel bir hareketlilik görülmemiş ise, anında Cep Telefonunuza SMS olarak bilgi gönderilir.

Başarılı Sürü Büyümesi İçin
Başarılı bir çiftlik sahibi, inek başına her yıl bir yavru alabilendir. Doğru bir tohumlama ile süt verimliliği kesintiye uğramaz. Doğru tohumlama ise etkili bir kızgınlık takibi ile mümkün olur. Ayrıca hayvanların yavrulama düzenleri, süt verimlerini de doğrudan etkilemektedir. Zira kızgınlık döneminde toplam süt üretimi düşüş gösterir.

Getirisi Çok Büyük
Süt inekçiliği, her yıl bir yavru almak esasına dayanmaktadır. Düzenli yavru alınamayan bir sürüde kârlı bir hayvancılıktan bahsedilemez. 1 yıllık sürenin uzaması halinde günlük kayıp 7-8 TL (Süt = 80 Kr olarak hesaplanmıştır). Doğumu takip eden 45-60 gün sonra, boşa geçen her kızgınlığın maliyeti 140-150 TL’yi bulmaktadır. Actimoo ile size bu maliyetten kurtulma şansını yakalayabilirsiniz.

ActiMoo ile Doğrudan Kazanç
Yüksek yem maliyetlerinin olduğu günümüzde, çiftliklerde alınan sütten elde edilen gelir, genel olarak bu masraf kalemine harcanmakta, dolayısıyla yavru almanın önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Zamanında yakalanmayan kızgınlıklar sonucu, bir maliyet kalemini de, tekrar tekrar yapılan tohumlama masrafları oluşturmaktadır.(Yapılan çalışmalarda ineklerin %13-30’u yanlış zamanda tohumlanmaktadır)

ActiMoo İle Kızgınlık Takibi
Hayvanınızın gün içerisindeki hareketliliği sürekli takip eden Actimoo, her üç eksende ölçülen hareketlilik verileri ve bu verilerin analizindeki etkinliği ile, kızgınlığı büyük oranda yakalar ve size doğru tohumlama imkanı verir. Pedometre cihazı, takılı bulunduğu hayvanın yapmış olduğu tüm hareketleri üzerinde belirli bir algoritmaya göre biriktirir. Belirli zamanlarda iletişimde bulunduğu anten sistemine üzerindeki veriyi aktarır. Bu işleyiş günün her saati boyunca devam etmektedir. Veri geldiği anda bilgisayar sistemi, o hayvanın önceki hareket alışkanlıklarını inceleyerek mevcut durumda kızgınlık belirtisinin olup olmadığına dair bir karar üretir. Böylece anlık olarak kızgınlık belirti durumu ele alınabilmektedir. Belirti sonucu, 3G teknolojisi ile anlık olarak kullanıcıya direk e-posta veya SMS ile bilgilendirme sunulur.

Pedometre, isim olarak her ne kadar ayakta takılı olduğunu çağrıştırsa da, hayvanların boyunlarına takılmaktadır. Sadece adım sayısı üzerinden değil, hayvanın tüm hareketlerini algılayarak işlem yapar. Böylece durduğu yerde huzursuz olan hayvanlar için de hareket algılaması yapabilmektedir. Bu yöntem, gözlem yöntemine yardımcı olarak kullanıldığında daha verimli olmaktadır.